top of page
תמונות אווירה הקשורות ללימוד ערבית מדוברת

קורס ערבית מדוברת - הכנה לצבא

סלאמאת ("שלומות"),

לא חשוב באיזו יחידה בחרתם לשרת, המפגש עם השפה הערבית ודובריה הוא על בסיס יומיומי. בואו נהפוך את המפגש הזה מ"שיח חירשים" ל"תקשורת הדדית", נבין אחד את השנייה ונעביר את המסר בצורה טובה.

מטרת הקורס היא להניח את יסודות השפה הערבית, לימוד כללי התנהגות, העברת ערך תרבותי נוסף ובעיקר המון תרגול. רוצים לתאם איתנו קורס הכנה לצבא קבוצתי?

 

אנחנו נשמע מכם את הצורך אנחנו דואגים לבנות לכם את הקורס בהתאם לדרישות והצרכים היחודיים שלכם.

bottom of page